Informace k přijímacímu řízení 2019/2020

 
 
 
 

Vážení zájemci o studium, 

těší nás zájem o naši uměleckou školu. Přihlášky na následující školní rok můžete zasílat od 10. 4. do 10. 5. 2019, přijímáme je v online podobě.

V příštím školním roce se můžete těšit na nově otevřený předmět Výtvarná výchova, který bude vyučovat Mgr. Teodora Gachová. V hudebním oboru bude otevřen předmět Kytara s vyučující Dorotou Beňovou. Již třetím rokem budeme vyučovat následující předměty: housle, keramika, klavír, příčná flétna, sólový zpěv, sborový zpěv, varhany, viola, zobcová flétna a přípravná hudební nauka (pro žáky od 5 do 7 let k 1. 9.).

Přihlášku k vyplnění naleznete zde: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k381. 

 

Talentové zkoušky proběhnou pravděpodobně na začátku června 2019. Talentovou zkoušku musí vykonat všichni nově přihlášení žáci, kteří dosud naši ZUŠ nenavštěvovali.

Stávající žáci, kteří mají zájem navštěvovat další předmět, musí talnetovou zkoušku vykonat v případě, že si vyberou předmět Hra na housle, Sólový zpěv, dechové nástroje, Výtvarná výchova nebo Keramika. Přestup z Přípravné hudební nauky na nástroj také nově podléhá talentové zkoušce. Přestup z výtvarného oboru na hudební a naopak je také vždy ošetřen zkouškou.

 
 

Sdílet:

 

Třídní přehrávka žáků Františka Nováka

5. 6. 2019 v aule Biskupského gymnázia

Třídní přehrávka žáků Jany Hronovské

4. 6. 2019 od 17 hodin v aule na BiGy.

Hledáme učitele / učitelku hry na klavír