Koncert klavírního a houslového oddělení

 
 
 
 

Vystoupí žáci ze třídy Kláry Cvejnové, Petry Ločárkové, Jana Lorence a Františka Nováka.

 
 

Sdílet:

 

Výstava: Tvůj dnešek souvisí s tvým zítřkem

9. - 28. února 2019 v galerii Automat SVKHK.

Ohlednutí za Tříkrálovým koncertem

Všem dárcům děkujeme!

Koncert žáků varhanního oddělení

24. ledna 2019 od 18 hodin v kapli sv. Josefa.