Pokyny pro rodiče a žáky po dobu přerušení výuky

 
 
 
 

Vzdělávání žáků po dobu uzavření CZUŠ bude probíhat podle plánu individuální podpory. Učitelé budou své žáky a jejich rodiče kontaktovat a domlouvat možnosti individuální přípravy. Úkoly budou zadávány na 1 týden, a to až do ukončení těchto mimořádných opatření.

 
 

Sdílet:

 

Příjem přihlášek na školní rok 2020/2021

od 10. 4. do 10. 5. 2020 online na našem webu.

Velikonoční přání

 

Školné 2020/2021

Změny ve výši školného pro ZUŠ na příští školní rok