Přijímací řízení 2018/2019

 
 
 
 

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky ke studiu ve výtvarném a hudebním oboru.

 

V hudebním oboru budeme otvírat předměty:

 • klavír,
 • chrámové varhany,
 • sborový zpěv (pěvecký sbor Squadra Risonante),
 • sólový zpěv,
 • flétna,
 • zobcová flétna,
 • housle,
 • viola,
 • klarinet.

 

Ve výtvarném oboru budeme otvírat předměty:

 • přípravná výtvarná výchova,
 • keramika.

 

Přijímací řízení 2018/2019

Po jarních prázdninách, tj. od 26. 2. 2018, dostanou stávající žáci od svých vyučujících přihlášky, kterými potvrdí, že chtějí pokračovat ve studiu.

Od 15. 3. do 15. 4. 2018 přijímáme přihlášky nových uchazečů, kteří budou následně pozváni k talentovým zkouškám.

Nové uchazeče prosíme, aby použili online přihlášku, kterou naleznou pod záložkou „Pro žáky a rodiče“.

 

Důležité termíny:

 • potvrzení v pokračování studia pro stávající žáky 26. 2. – 31. 3. 2018,
 • příjem přihlášek nových uchazečů 15. 3. – 15. 4. 2018,
 • talentové zkoušky 14. – 18. 5. 2018,
 • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dostanete do 15. 6. 2018.

 

Školné v příštím roce je pro individuální výuku 1000,- za pololetí, pro kolektivní výuku 500,- za pololetí. Sborový zpěv zůstává nezpoplatněn. 

Pokud někdo bude docházet do vícera individuálních předmětů (hudební obor), platí školné pouze za jeden z nich. Pokud bude žák chodit na individuální i kolektivní výuku, platí školné pouze za předmět realizovaný individuální výukou. 

 

 

V případě nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktuje na tel. čísle 495 513 744 nebo na emailu skola@czus.cz.

 
 

Sdílet:

 

Pozvánka na výstavu výtvarného oboru

Vernisáž proběhne 5. 4. 2018 od 17 hodin na královéhradeckém biskupství.

Přijímací řízení 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019.

Koncert klavírního a houslového oddělení

13. února 2018 v aule Biskupského gymnázia