Školné 2020/2021

 
 
 
 

Školné pro školní rok 2020/2021

Výše školného za individuální předměty činí stejně jako v předcházejícím školním roce 1000,-Kč za pololetí.
Kolektivní výuka (PHV, PVV a keramika) má stanovené školné ve výši 500,-Kč za pololetí.
Pokud žák bude studovat více individuálních nebo kolektivních předmětů, platí od školního roku 2020/2021 školné za všechny vyučované předměty.
Pěvecký sbor Squadra Risonante je od placení školného nadále osvobozen.

Školné se platí na účet č. 1016001416/5500 v takové výši a pod takovým variabilním symbolem, jaký jste obdrželi z naší elektronické evidence prostřednictvím e-mailu jako součást vymezení platby školného. Variabilní symbol je každé pololetí jiný, vyčkejte na pokyny. 

 
 

Sdílet:

 

Volná místa na ZUŠ

 

Nové opatření

 

Výsledky talentových zkoušek 2020/2021