Talentové zkoušky 2019

 
 
 
 

Talentové zkoušky

Uchazeč/uchazečka o studium musí vykonat talentové zkoušky, které nejsou nutně podmíněny hrou na nástroj nebo výtvarnými výrobky. V hudebním oboru se testují primárně sluchové předpoklady, rytmika a intonace. Ve výtvarném oboru se testuje vytrvalost a soustředěnost, uvolněnost výtvarného projevu a tvořivost. Na základě výsledků zkoušek se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání.

Talentové zkoušky proběhnou v prvním červnovém týdnu (3. - 7. 6. 2019). O přesném termínu a místě budete informování do 23. 5. 2019 dopisem. Talentovou zkoušku musí vykonat všichni nově přihlášení žáci, kteří dosud naši ZUŠ nenavštěvovali.

Talentové zkoušky a stávající žáci

O konání talentových zkoušek žáků, kteří naši uměleckou školu již navštěvují, rozhodujeme individuálně. Stávající žáci, kteří mají zájem navštěvovat další předmět, musí talnetovou zkoušku vykonat v případě, že si vyberou předmět Hra na housle, Sólový zpěv, dechové nástroje, Výtvarná výchova nebo Keramika. Přestup z Přípravné hudební nauky na nástroj také nově podléhá talentové zkoušce. Přestup z výtvarného oboru na hudební a naopak je také vždy ošetřen zkouškou.

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí zveřejňujeme na webu školy pod unikatními čísly, které obdržíte v pozvánce na talentové zkoušky. Posléze Vám bude rozhodnutí doručeno také poštou.

 
 

Sdílet:

 

Koncert učitelů CZUŠ

v pondělí 24. 6. 2019 od 19.00 na BiGy,

Výsledky talentových zkoušek 2019/2020

 

Třídní přehrávka žáků Františka Nováka

5. 6. 2019 v aule Biskupského gymnázia