Výsledky talentových zkoušek 2019/2020

 
 
 
 

Přijat – uchazeč úspěšně vykonal talentovou a je přijat ke studiu na CZUŠ.

Nepřijat – uchazeč nevykonal talentovou zkoušku, nebo u ní neprospěl.


Rozhodnutí

Všem uchazečům přijde poštou do 30. 6. 2019 písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a informace o přidělení konkrétního vyučujícího.

Rozvrhy

Domluva individuální výuky bude probíhat od 26. srpna 2018. Vyučující Vás v této době bude sám/a kontaktovat.

Informace o přiděleném termínu výuky keramiky a PHV proběhne nejpozději v posledním srpnovém týdnu. Skupiny budou rozděleny primárně dle věku žáků.

Platba

Všem přijatým žákům přijde během prázdnin předpis školného na první pololetí.

 
 

Sdílet:

 

Výsledky talentových zkoušek 2020/2021

 

Příjem přihlášek na školní rok 2020/2021

od 10. 4. do 10. 5. 2020 online na našem webu.

Velikonoční přání