Organizace školního roku

 
 

 

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na naší umělecké škole naleznete zde, na webu školy, pod záložkou Pro žáky a rodiče. Přihláška se podává online, a aby se stala právoplatnou, podepisuje ji zákonný zástupce u talentových zkoušek. Termín příjmu přihlášek je pohyblivý, a to především kvůli přijímacímu řízení na gymnáziu a základní škole, které jsme součástí. Většinou je příjem přihlášek zahájen v dubnu a ukončen v květnu. Sledujte webové stránky a aktuality. Po přijetí přihlášky Vám bude odeslána pozvánka na talentové zkoušky.

 

Talentové zkoušky

Nový uchazeč/uchazečka musí vykonat talentové zkoušky, které nejsou nutně podmíněny hrou na nástroj nebo výtvarnými výrobky. V hudebním oboru se testují primárně sluchové předpoklady, rytmika a intonace. Ve výtvarném oboru se testuje vytrvalost a soustředěnost, uvolněnost výtvarného projevu a tvořivost. Pozvánku na talentové zkoušky obdrží přihlášení uchazeči poštou. Termín talentových zkoušek je většinou ke konci května nebo ze začátku června. Na základě výsledků zkoušek se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání. O konání talentových zkoušek žáků, kteří naši uměleckou školu již navštěvují, rozhodujeme individuálně. Např. když se jedná o přestup mezi výtvarným a hudebním oborem, zkoušky se konají. 

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí zveřejňujeme na webu školy pod unikatními čísly, které obdržíte v pozvánce na talentové zkoušky. Posléze Vám bude rozhodnutí doručeno také poštou. 

 
 

Nejčastější dotazy

Kolik žáků je přijímáno ke studiu? Zobrazit odpověď

První faktor, který určuje počet přijímaných žáků je kapacita školy stanovená MŠMT, což je v případě naší ZUŠ 236 žáků. Dalším faktorem je kapacita tříd a učitelů. Počet přijímaných žáků na následující školní rok je během jara zveřejněn na webu školy.

Je možné podat za jedno dítě více přihlášek? Zobrazit odpověď

Ano, je to možné. Myslete však na to, že žák v hudebním oboru má již v 1. ročníku povinnost navštěvovat také hodiny hudební nauky a u každého předmětu budou postupně narůstat povinnosti a další povinné předměty.

Je možné do ZUŠ nastoupit v průběhu roku? Zobrazit odpověď

Ne, je to možné pouze na začátku školního roku, pokud zbývá volná kapacita. Výjimečně je možné nastoupit v pololetí, a to pouze pokud se učiteli uvolní místo odchodem jiného žáka.

Jaký je rozdíl mezi ZUŠ a kroužkem? Zobrazit odpověď

Studium v ZUŠ je náročnější. Obsahuje jak praktickou výuku hry na nástroj, tak teoretickou přípravu (hudební nauka). Na děti v ZUŠ jsou kladeny vyšší nároky než v kroužku, jde o individuální výuku žáka a vyžaduje se domácí příprava. Je potřebná spolupráce s rodiči. Učitelé ZUŠ jsou ve svém oboru profesionálové, svůj obor studovali a dobře ho ovládají a často jsou aktivními hráči v různých orchestrech či skupinách. Zároveň jsou také pedagogy a ví, jak učit. Učitel eviduje písemně pokroky žáka po celou dobu studia a nároky na žáka, složitost skladeb a tempo výuky uzpůsobuje jeho schopnostem a pokroku. Nejšikovnější děti se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných ministerstvem školství a jiných soutěžních akcí. Na konci školního roku je žák za svou práci hodnocen a dostává vysvědčení.

Musí žák chodit do hudební nauky? Zobrazit odpověď

Ano, hudební nauka je povinná prvních 5 let studia na ZUŠ.

 
 

Sdílet:

 

Třídní přehrávka žáků J. Hronovské

23. 10. 2019 v 17:30 na BiGy.

Koncert kapel Vana a Tygroo

27. září od 18 hodin v Jiráskových sadech

Předplatenky do Filharmonie

k dispozici na BiGy č. 103.