Příjem přihlášek na školní rok 2020/2021

 
 
 
 

Vážení zájemci o studium, 

přihlášky na následující školní rok můžete zasílat od 10. 4. do 10. 5. 2020. Přihlášky přijímáme v online podobě.

V příštím školním roce budeme vyučovat následující předměty: hra na housle, hra na klavír, hra na kytaru, hra na violoncello, hra na příčnou flétnu, hra na zobcovou flétnu, chrámové varhany, sólový zpěv, sborový zpěv, keramika, výtvarná výchova a přípravná hudební výchova nebo přípravná výtvarná výchova (pro žáky od 5 do 6 let k 1. 9.).  

Více informací o studiu naleznete v přiloženém pdf souboru níže.

 

Školné pro školní rok 2020/2021

Výše školného za individuální předměty činí stejně jako v předcházejícím školním roce 1000,-Kč za pololetí.
Kolektivní výuka (PHV, PVV a keramika) má stanovené školné ve výši 500,-Kč za pololetí.
Pokud žák bude studovat více individuálních nebo kolektivních předmětů, platí od školního roku 2020/2021 školné za všechny vyučované předměty.
Pěvecký sbor Squadra Risonante je od placení školného nadále osvobozen.

 

Přihlášku k vyplnění naleznete zde: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k381

 

 
 

Sdílet:

 

Zrušení výuky

 

Křest CD Squadra risonante ZRUŠENO

 

Volná místa na ZUŠ