Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Kritéria pro přijetí

 
 

Kritéria pro přijetí na Církevní základní uměleckou školu Hradec Králové

Nový uchazeč/uchazečka o studium na Církevní základní umělecké škole Hradec Králové musí vykonat talentové zkoušky, které nejsou nutně podmíněny hrou na nástroj nebo výtvarnými výrobky. Termín talentových zkoušek je většinou ke konci května nebo ze začátku června. Studium poté začíná k 1. září. Pozvánku na talentové zkoušky obdrží přihlášení uchazeči emailem. Na základě výsledků zkoušek se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání. O konání talentových zkoušek žáků, kteří naši uměleckou školu již navštěvují, rozhodujeme individuálně (např. když se jedná o přestup mezi výtvarným a hudebním oborem, zkoušku konají). 

 

Hudební obor:

  • rytmika (vytleskávání zadaného rytmického útvaru);

  • zpěv (interpretace písně dle vlastního výběru);

  • intonace a hudební paměť (opakování tónů, přenos tónů);

  • sluchová analýza (rozpoznání smutné/veselé melodie);

  • pohovor (motivace, zajištění nástroje, atp.).

V případě hry na klavír je nutné mít doma klasické pianino nebo klávesy s kladívkovou mechanikou. Většinu ostatních nástrojů může škola zapůjčit nebo zapůjčení zprostředkovat. Každou oblast tříčlenná komise hodnotí v rozmezí 0 – 5 bodů. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě doporučení komise.

 

Výtvarný obor:

  • uvolněnost výtvarného projevu;

  • tvořivost;

  • úroveň zvládnutí výtvarných technik;

  • vytrvalost a soustředěnost.

 Přijímací zkoušky probíhají ve skupině do 15 žáků. Zkouška trvá 60 minut a je složena ze tří částí: zadání tématu výtvarné činnosti, realizace výtvarné práce a vyhodnocení práce. Každou oblast tříčlenná přijímací komise hodnotí v rozmezí 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise.

 

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na naší umělecké škole naleznete zde, na webu školy, pod záložkou Pro žáky a rodiče. Přihláška se podává online, a aby se stala právoplatnou, podepisuje ji zákonný zástupce u talentových zkoušek. Termín příjmu přihlášek je pohyblivý, a to především kvůli přijímacímu řízení na gymnáziu a základní škole, které jsme součástí. Většinou je příjem přihlášek zahájen v dubnu a ukončen v květnu. Sledujte webové stránky a aktuality. Po přijetí přihlášky Vám bude odeslána pozvánka na talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí zveřejňujeme na webu školy pod unikatními čísly, které obdržíte v pozvánce na talentové zkoušky. 

 
 

Nejčastější dotazy

Kolik žáků je přijímáno ke studiu? Zobrazit odpověď

První faktor, který určuje počet přijímaných žáků je kapacita školy stanovená MŠMT, což je v případě naší ZUŠ 236 žáků. Dalším faktorem je kapacita tříd a učitelů. Počet přijímaných žáků na následující školní rok je během jara zveřejněn na webu školy.

Je možné podat za jedno dítě více přihlášek? Zobrazit odpověď

Ano, je to možné. Myslete však na to, že žák v hudebním oboru má již v 1. ročníku povinnost navštěvovat také hodiny hudební nauky a u každého předmětu budou postupně narůstat povinnosti a další povinné předměty.

Je možné do ZUŠ nastoupit v průběhu roku? Zobrazit odpověď

Ne, je to možné pouze na začátku školního roku, pokud zbývá volná kapacita. Výjimečně je možné nastoupit v pololetí, a to pouze pokud se učiteli uvolní místo odchodem jiného žáka.

Jaký je rozdíl mezi ZUŠ a kroužkem? Zobrazit odpověď

Studium v ZUŠ je náročnější. Obsahuje jak praktickou výuku hry na nástroj, tak teoretickou přípravu (hudební nauka). Na děti v ZUŠ jsou kladeny vyšší nároky než v kroužku, jde o individuální výuku žáka a vyžaduje se domácí příprava. Je potřebná spolupráce s rodiči. Učitelé ZUŠ jsou ve svém oboru profesionálové, svůj obor studovali a dobře ho ovládají a často jsou aktivními hráči v různých orchestrech či skupinách. Zároveň jsou také pedagogy a ví, jak učit. Učitel eviduje písemně pokroky žáka po celou dobu studia a nároky na žáka, složitost skladeb a tempo výuky uzpůsobuje jeho schopnostem a pokroku. Nejšikovnější děti se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných ministerstvem školství a jiných soutěžních akcí. Na konci školního roku je žák za svou práci hodnocen a dostává vysvědčení.

Musí žák chodit do hudební nauky? Zobrazit odpověď

Ano, hudební nauka je povinná prvních 5 let studia na ZUŠ.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny o prázdninách

 

Organizace školního roku 2024/2025

 

Kolektivní výtvaraná výchova školní rok 2024/2025