Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Základní informace o studiu

 
 

 

Vzdělávání dle věku

Pokud bude žákyni/žákovi k 1. září:

5 let - může nastoupit do přípravného 2 letého studia (přípravná hudební nebo výtvarná výchova - PHV nebo PVV);

6 let - může studovat PHV / PVV nebo se může přihlásit do přípravného ročníku nástroje;

7 let - nutné odhlášení z přípravného studia (PHV / PVV) a přestup do 7 letého studia I. stupně nástroje.

 

Přípravné studium pro žáky ve věku 5 - 6 let

Přípravná hudební výchova (PHV) - Mgr. Petra Zajíčková Pukovcová, Bc. Iva Misařová

Žákům MŠ a předškolákům doporučujeme začít s předmětem Přípravná hudební výchova (PHV), který je určen pro děti od 5 do 6 let. Žákyně/žáci si osvojí základní rytmické dovednosti a vyzkouší si v rámci hodiny různé hudební nástroje. Předmět je kolektivní, ve skupině je max. 15 dětí a vyučuje se 45 minut dvakrát týdně. 

Přípravná výtvarná výchova (PVV) - Veronika Bednářová, Edita Bastařová

Přípravná výtvarná výchova rozvíjí děti v základních výtvarných dovednostech a připravuje je na vzdělávání ve výtvarném oboru. Předmět je kolektivní, ve skupině je max. 15 dětí a vyučuje se jednou týdně 45 minut. 

 

Přípravné studium nástroje pro žáky od 6 let

Děti od 6 let se mohou přihlásit do přípravného ročníku hry na nástroj. V 7 letech z něj plynule přestoupí do 1. ročníku I. stupně. 

 

Studium I. stupně pro žáky od 7 let

Studium I. stupně trvá 7 let a náleží k němu mimo výuky nástroje také další povinné předměty jako hudební nauka, komorní hra, seminář, apod. (více naleznete v ŠVP, které je v PDF k nahlédnutí ve Formulářích a dokumentech). Studium je ukončeno absolventským koncertem. 

 

Studium II. stupně pro žáky od 14 let

Navazující II. stupeň vzdělávání je pro žáky od 14 let, trvá 4 roky a je zakončeno absolventským koncertem.

 

Studium pro dospělé

Naše škola nabízí studium i dospělým zájemcům. Začínající žáci starší 19 let však nedostávají od státu žádnou finanční dotaci a musí si školné hradit sami v plné výši. Roční školné činí 20 000,- Kč. Je v tom zahrnuta jedna individuální výuková hodina týdně a minimálně jedna kolektivní výuka (komorní hra, interpretační semináře, pro smyčce dvouhodinový blok orchestrální hry). Školné je možné hradit i ve splátkách (měsíčně, pololetně). Zájemci o hru na varhany mají také školné ve výši 20 000,- Kč ročně, ale mohou ve farnosti, kde varhanní hru provozují nebo se chystají provozovat, zažádat o příspěvek na školné ve výši 5000,- Kč. 

 

Vyučované předměty

V Církevní základní umělecké škole vyučujeme následující předměty: hra na housle, hra na klavír, hra na elektronické klávesová nástroje, hra na kytaru, hra na violoncello, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, chrámové varhany, sólový a sborový zpěv, keramika, výtvarná výchova a přípravná hudební nebo výtvarná výchova. Pěvecký sbor Squadra risonante je doporučen pro žáky 12+ z důvodu častých výjezdů na soustředění a koncerty.

 

 
 

Nejčastější dotazy

Jak se přihlásit ke studiu? Zobrazit odpověď

Ke studiu se můžete přihlásit přímo zde, na internetových stránkách, prostřednictvím online přihlášky. Budete pozváni k talentovým zkouškám, které se konají vždy koncem května nebo začátkem června, o čemž budete písemně vyrozuměni.

Je možné přihlásit dítě, kterému k 1. září nebude 5 let? Zobrazit odpověď

Bohužel, naše škola neumožňuje vzdělávání dětem mladším 5 let.

Je možné zapůjčit hudební nástroj? Zobrazit odpověď

Ano, naše škola po individuální dohodě zapůjčuje hudení nástroje. K zapůjčení jsou nástroje pro nejmenší děti. Když se jedná o žáka, který je již velký a potřebuje běžnou velikost nástroje, zakoupí nástroj rodina, pokud je to v jejích možnostech. Počítejte s hrazením poplatku za údržbu nástroje, která činí 350,-/pololetí.

Musí žák chodit na hudební nauku? Zobrazit odpověď

Ano, hudební nauka je povinná prvních 5 let studia na ZUŠ.

 
 

Sdílet:

 

Další úspěch pěveckého oddělení

 

Informace k přijímacímu řízení

 

ZUŠ Open v Městské hudební síni

30. 5. 2024