Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Základní informace o studiu

 
 

 

Vzdělávání dle věku

Pokud bude žákyni/žákovi k 1. září:

5 let - může nastoupit do přípravného 2 letého studia (Přípravná hudební nebo výtvarná výchova);

6 let - může studovat PHV / PVV nebo se může přihlásit do přípravného ročníku nástroje;

7 let - nutné odhlášení z přípravného studia (PHV / PVV) a přestup do 7 letého studia I. stupně nástroje.

 

Přípravné studium pro žáky ve věku 5 - 6 let

Přípravná hudební výchova (PHV) - Mgr. Petra Zajíčková Pukovcová

Žákům MŠ a předškolákům doporučujeme začít s předmětem Přípravná hudební výchova (PHV), který je určen pro děti od 5 do 6 let. Žákyně/žáci si osvojí základní rytmické dovednosti a vyzkouší si v rámci hodiny různé hudební nástroje. Předmět je kolektivní, ve skupině je max. 15 dětí a vyučuje se 45 minut dvakrát týdně. 

Přípravná výtvarná výchova (PVV) - Veronika Bednářová, Edita Bastařová

Přípravná výtvarná výchova rozvíjí děti v základních výtvarných dovednostech a připravuje je na vzdělávání ve výtvarném oboru. Předmět je kolektivní, ve skupině je max. 15 dětí a vyučuje se jednou týdně 45 minut. 

 

Přípravné studium nástroje pro žáky od 6 let

Děti od 6 let se mohou přihlásit do přípravného ročníku hry na nástroj. V 7 letech z něj plynule přestoupí do 1. ročníku I. stupně. 

 

Studium I. stupně pro žáky od 7 let

Studium I. stupně trvá 7 let a náleží k němu mimo výuky nástroje také další povinné předměty jako hudební nauka, komorní hra, seminář, apod. (více naleznete v ŠVP, které je v PDF k nahlédnutí ve Formulářích a dokumentech). Studium je ukončeno absolventským koncertem. 

 

Studium II. stupně pro žáky od 14 let

Navazující II. stupeň vzdělávání je pro žáky od 14 let, trvá 4 roky a je zakončeno absolventským koncertem.

 

Studium pro dospělé

Naše škola nabízí studium i dospělým zájemcům. Začínající žáci starší 19 let však nedostávají od státu žádnou finanční dotaci a musí si školné hradit sami v plné výši. Roční školné činí 20 000,- Kč. Je v tom zahrnuta jedna individuální výuková hodina týdně a minimálně jedna kolektivní výuka (komorní hra, interpretační semináře, pro smyčce dvouhodinový blok orchestrální hry). Školné je možné hradit i ve splátkách (měsíčně, pololetně). Zájemci o hru na varhany mají také školné ve výši 20 000,- Kč ročně, ale mohou ve farnosti, kde varhanní hru provozují nebo se chystají provozovat, zažádat o příspěvek na školné ve výši 5000,- Kč. 

 

Vyučované předměty

V Církevní základní umělecké škole vyučujeme následující předměty: hra na housle, hra na klavír, hra na kytaru, hra na violoncello, hra na příčnou flétnu, hra na zobcovou flétnu, chrámové varhany, sólový zpěv, keramika, výtvarná výchova a přípravná hudební nebo výtvarná výchova (pro žáky od 5 do 6 let k 1. 9.). Také je možnost zapojit se do pěveckého sboru Squadra risonante, který je doporučen pro žáky 12+ z důvodu častých výjezdů na soustředění a koncerty.

 
 

Nejčastější dotazy

Jak se přihlásit ke studiu? Zobrazit odpověď

Ke studiu se můžete přihlásit přímo zde, na internetových stránkách, prostřednictvím online přihlášky. Budete pozváni k talentovým zkouškám, které se konají vždy koncem května nebo začátkem června, o čemž budete písemně vyrozuměni.

Je možné přihlásit dítě, kterému k 1. září nebude 5 let? Zobrazit odpověď

Bohužel, naše škola neumožňuje vzdělávání dětem mladším 5 let.

Je možné zapůjčit hudební nástroj? Zobrazit odpověď

Ano, naše škola po individuální dohodě zapůjčuje hudení nástroje. K zapůjčení jsou nástroje pro nejmenší děti. Když se jedná o žáka, který je již velký a potřebuje běžnou velikost nástroje, zakoupí nástroj rodina, pokud je to v jejích možnostech. Počítejte s hrazením poplatku za údržbu nástroje, která činí 350,-/pololetí.

Musí žák chodit na hudební nauku? Zobrazit odpověď

Ano, hudební nauka je povinná prvních 5 let studia na ZUŠ.

 
 

Sdílet:

 

Třídní přehrávka žáků J. Lorence

 

Koncert žáků CZUŠ

23. 11. 2023 od 17:00

Koncert nejmenších kytaristů