Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Školné

 
Školné
 

Školné na ZUŠ

Výše školného na naší Zkladní umělecké škole činí v případě individuálních hodin 1500,- korun za pololetí.

Kolektivní výuka (PHV, PVV, výtvarná výchova a keramika) má stanovené školné ve výši 500,- korun na pololetí

(od 1. 9. 2024 bude školné navýšeno na 1000,- korun na pololetí).

Pokud žák bude studovat více individuálních nebo kolektivních předmětů, platí od školního roku 2022/2023 školné za všechny vyučované předměty.

Pěvecký sbor Squadra Risonante je od placení školného nadále osvobozen.

 

Školné se platí na účet č. 1016001416/5500 v takové výši a pod takovým variabilním symbolem, jaký jste obdrželi z naší elektronické evidence prostřednictvím e-mailu jako součást vymezení platby školného. Variabilní symbol je každé pololetí jiný, vyčkejte prosím na pokyny.
 
Posíláme jej až začátkem října po ustálení studujících žáků.

 

 

 

 
 

Sdílet:

 

Další úspěch pěveckého oddělení

 

Informace k přijímacímu řízení

 

ZUŠ Open v Městské hudební síni

30. 5. 2024