Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Školné

 
Školné
 

Školné na ZUŠ

Výše školného na naší Zkladní umělecké škole činí v případě individuálních hodin 1500,- korun za pololetí.

Kolektivní výuka (PHV, PVV a keramika) má stanovené školné ve výši 500,- korun na pololetí.

Pokud žák bude studovat více individuálních nebo kolektivních předmětů, platí od školního roku 2022/2023 školné za všechny vyučované předměty.

Pěvecký sbor Squadra Risonante je od placení školného nadále osvobozen.

 

Školné se platí na účet č. 1016001416/5500 v takové výši a pod takovým variabilním symbolem, jaký jste obdrželi z naší elektronické evidence prostřednictvím e-mailu jako součást vymezení platby školného. Variabilní symbol je každé pololetí jiný, vyčkejte na pokyny.
 
Posíláme jej až začátkem října po ustálení studujících žáků.

 

 

 

 
 

Sdílet:

 

Třídní přehrávka žáků J. Lorence

 

Koncert žáků CZUŠ

23. 11. 2023 od 17:00

Koncert nejmenších kytaristů